РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса за 2023. годину. Рок за подношење захтева је од 1. јуна до 17. јула 2023. године, закључно.

Овим позивом опредељена су средства за врсте и расе, односно сојеве: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, липицанер, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, баљуша, влашићка, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска овца), чоканска цигаја, баура, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Захтеви се подносе у периоду од 1. јуна до 17. јула 2023. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји. Упутство за пријаву за субвенцију можете погледати ОВДЕ.

 


ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДО 12. ЈУНА

 

Обавештавамо све пољопривредне произвођаче да су крајњи рокови за подношење пријава за субвенције по актуелним јавним позивима продужени до 12. јуна 2023. године.

То се односи на пријаве за давања по хектару, као и за субвенције за квалитетна приплодна грла, тов, краве за узгој телади за тов и пчеле.

Одлука о додатном продужењу рокова за пријаву донета је како бисмо изашли у сусрет пољопривредним произвођачима и омогућили им додатно време за прикупљање неопходне документације. Циљ нам је да се што већи број пољопривредних произвођача пријави на јавне позиве и добије жељене субвенције.

Напомињемо да продужетак рокова неће утицати на динамику исплате, која ће се одвијати несметано, без одлагања. 

 


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛЕ

Јавни позив за субвенције у сточарству по кошници пчеле расписан је 3. маја и трајаће до 22. маја.


Упутство за пријаву на субвенције можете погледати овде.

 


ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, СВИЊА, ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ ОД 21. АПРИЛА

Јавни позив за субвенције у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради распиран је 21. априла и трајаће до 21. маја.


Упутство за пријаву на субвенције можете погледати овде.

 


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

Јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла је расписан 18. априла и трајаће до 18. маја.

Овим позивом опредељена су средства за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.


Упутство за пријаву на субвенције можете погледати овде.

 


ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ

Јавни позив за субвенције за краве за узгој телади за тов је расписан 10. априла и трајаће до 10. маја.

Упутство за пријаву на субвенције можете погледати овде.

 


ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПО ХЕКТАРУ ОД 7. АПРИЛА

Јавни позив за давања по хектару у износу од 9.000 динара је расписан 7. априла и пољопривредни произвођачи своје захтеве могу да подносе до 31. маја.

 


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ОД 3. АПРИЛА

Јавни позив за премију за млеко за 1. квартал биће расписан у понедељак, 3. априла, док ће јавни позив за давања по хектару бити померен како би пољопривредни произвођачи имали довољно времена да провере и ажурирају своје податке у катастру, прикупе потребну документацију и регулишу уговорне односе.

Истичемо да то апсолутно неће утицати на исплату субвенција, које ће пољопривредни произвођачи добити у исто време како је и планирано.

Наиме, јавни позив за давања по хектару ће трајати месец уместо 45 дана, те ће обрада захтева и динамика исплате бити непромењена.

Пријаве за премију за млеко се подносе као и до сада –  преко млекара, а постоји и могућност непосредног пријављивања примарних произвођача.  Јавни позив ће трајати до 24. априла, а исплата премије за млеко ће бити реализована након завршетка јавног позива у року од 30 дана.

 


КРЕЋЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Сви пољопривредни произвођачи од 20. марта могу да ажурирају податке и обнове статус својих пољопривредних газдинстава у електронском регистру пољопривредних газдинстава (еРПГ - erpg.eagrar.gov.rs), што је наредни корак за коришћење система еАграр.

Још једном позивамо пољопривреднике, који до сада то нису учинили, да преузму параметре за свој еИД број и да провере и ажурирају податке о животињама у централном регистру Управе за ветерину.

Упутства за уношење података у еРПГ - erpg.eagrar.gov.rs можете погледати у документу овде или погледајте видео овде

Молимо Вас да пажљиво прочитате или погледате упутство, у случају да су Вам потребна додатна појашњења посетите најближу Пољопривредно саветодавну стручну службу (ПССС) или позовите број телефона 0800 106107.

 


НЕМА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕАГРАР

Подсећамо све пољопривредне произвођаче да крајњи рок за пријаву у систем еРПГ не постоји те сте у могућности да пријаву и обнову статуса газдинства одрадите све до тренутка подношења захтева за жељену субвенцију.

Почетак расписивања јавних позива, 3. априла, никако не значи да је то крајњи рок за пријављивање у еРПГ, који је неограничен. У случају да јавни позиви за субвенције које су предмет вашег интересовања почињу касније, нема потребе да журите са ажурирањем и обновом статуса газдинства.

Како бисте могли да планирате и да се припремите за пријављивање у електронски регистар пољопривредних газдинстава (еРПГ) упознајемо вас са планом расписивања јавних позива:

 1. Млеко 1. квартал од 3. до 24. априла
 2. Давање по хектару од 7. априла до 31. маја
 3. Генетика од 18. априла до 18. маја
 4. Пчеле од 3. до 22. маја
 5. Краве за узгој телади од 10. априла до 10. маја
 6. Тов од 21. априла до 21. маја

Подсећамо, тренутак расписивања јавног позива за субвенцију за коју хоћете да се пријавите није крајњи рок за регистрацију у еРПГ, то можете учинити током целог трајања јавног позива.

 


ПОЗИВ ГАЗДИНСТВИМА

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину.

При регистрацији, свако газдинство добија свој јединствени дванаестоцифрени идентификациони број – HID број. Под једним HID бројем воде се подаци о свим обележеним животињама на газдинству.

У случају да се животиње налазе на различитим местима газдинство може имати више HID-ова. Основни разлог за регистрацију газдинства је праћење кретања животиња, спречавање ширења заразних болести, као и регулисање промета и производње меса и млека.

У процесу увођења еАграра важно је истаћи да ће се приликом остваривања права на субвенције признавати стање које се води у званичној бази података Управе за ветерину, када су у питању животиње, те је исте потребно од стране власника проверити и ажурирати у сарадњи са ветеринарским станицама на тој територији.

Сходно наведеном, потребно је поред HID броја навести и број пољопривредног газдинства, те имати обележене и у Централној бази евидентиране животиње по основу којих се жели остварити право на субвенције.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Пољопривредни произвођачи могу од 16.01.2023., уколико нису раније,  да у поштама широм Србије узму параметре за свој еИД број што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.

 


Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће 2023. године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

еАграр ће омогућити:

 • онлине регистрацију пољопривредних газдинстава (ПГ);
 • приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);
 • онлине подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;
 • уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;
 • брже одобравање подстицаја, бржу исплату;
 • смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара;
 • укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;
 • омогућиће ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

 

Законодавни оквир за увођење еАграра створен је изменама и допунама Закона у пољопривреди и руралном развоју крајем 2021. године. 

 

Регистар и процедуре везане за РПГ и одобравање подстицаја формулисане су 2004. године, те су многа технолошка, софтверска, али и процедурална решења застарела.

Процедура је била компликована због чега су одобравање и исплата подстицаја каснили.

 

Тако је на пример за упис у РПГ било потребно отићи на минимум 4 „шалтера“ и попунити 89 података на 8 различитих образаца/прилога, од чега су се бројни подаци уносили више пута.  Процењено је да је било потребно одвојити 4.5 сати за припрему и подношење захтева и 1320 динара на име такси, провизија и за штампање документације.

 

Обрађивачи су били у обавези да за сваки захтев ручно провере сваки појединачни податак упоређујући податке из захтева и доказну документацију, користе 3 различите апликације у обради захтева и штампају документацију и архивирају велики број папира. Губило се пуно времена у достави папирних захтева и решења.

 

Пољопривредни произвођачи ће благовремено бити обавештени о свим детаљима и наредним корацима путем званичних канала комуникације Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – сајта и друштвених мрежа.

Контакт

Будимоу контакту

(Ако сте нас раније контактирали истим поводом, молимо да упишете број предмета)